VIAGGI

Viaggi

Tour del Giappone

24 Novembre - 5 Dicembre 2018

Data evento:  24/11/2018

TOUR del GIAPPONE

Dal 24 Novembre 2018 al 5 Dicembre 2018

Itinerario: TOKYO – FUJIYAMA – KYOTO – KANAZAWA – SHIRAKAWA - TAKAYAMA – OSAKA – HIMEJI – HIROSHIMA – MIYAJIMA – NARA

TERMINE ISCRIZIONI 21 LUGLIO 2018

 


Tour della GIORDANIA

27 Settembre - 4 Ottobre 2018

Data evento:  27/09/2018

TOUR della Giordania

Dal 27 Settembre 2018 al 4 Ottobre 2018

TERMINE ISCRIZIONI 30 Giugno 2018 con acconto - saldo entro il 25 Agosto 2018

Documento necessario:  Passaporto con validità residua 6 mesi.